Bằng cách đặt hàng với ERADO bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách đặt hàng của ERADO. Tất cả các giao dịch mua từ ERADO đều tuân theo các điều khoản này.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, tên và biểu tượng hiển thị trên Trang web là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của ERADO và / hoặc các đối tác của ERADO. Cần có sự cho phép trước bằng văn bản từ ERADO và / hoặc các đối tác của nó để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, hình ảnh hoặc video nào từ Trang web. Do đó, nghiêm cấm sao chép, tái sản xuất, tải xuống, đăng, chuyển hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào đến từ Trang web, dưới bất kỳ hình thức nào.